Maria Mentxaka argazkilariaren «Zornotzako Emakume Kirolariak» erakusketa

Amorebieta-Etxanoko Udalak, udalerriko Emakume eta Gizonen Berdintasunerako III. Planean ezarritako neurrien artean, Maria Mentxaka argazkilariaren»Zornotzako Emakume Kirolariak» erakusketa aurkeztu du.  Erakusketa modu ibiltarian egingo da udalerriko hainbat lekutatik. Larrea kiroldegia izango da erakusketa aktibo egongo den lehen tokia eta, pixkanaka, eraikin publikoetara eta udalerriko ikastetxeetara eramango da. 

Emakumeen ahalduntze indibidual, kolektibo eta sozialerako ardatzaren barruan, erakusketa osatzen duten 15 argazkien helburu nagusia feminismoaren, emakumeen eta eremu feminizatuen aintzatespen soziala sustatzea da. 

Iruditeria sozialean emakume kirolaririk ez dagoenez, haur eta nerabeek ez dute eredu femenino erreferenterik. Horregatik, erakusketa honen helburua udalerriko emakume kirolariak ikusaraztea, aintzatestea da, haien ahaleginari eta dedikazioari balioa eta merezi duten garrantzia emanez. 

Emakumeen parte-hartzea kirol-arloan 

Emakunde – Emakumearen Euskal Erakundearen datuen arabera, emakumeen sarbidea eta parte-hartzea berandu eta oso zaila izan da kirol-esparruan eta gaur egun ere, emakumeen presentzia txikiagoa da aisialdiko, lehiakortasuneko eta/edo lanbideko jardunbide guztietan, bai eta kirol-sistema osatzen duten egitura guztietan ere. Emakumeek oztopo esplizituak eta inplizituak gainditu behar izan dituzte, bai eta aurrez pentsatutako ideiak ere, desberdintasuna eragin duten estereotipo sozial eta kulturalek sortuak. 

Kirolaren esparruan dagoen desberdintasuna kirolaren sorreratik bertatik hasten da, gizonek eurek balio jakin batzuk transmititzeko eta euren gaitasun fisikoak garatzeko asmatu baitzuten. Balio horietako batzuk konpetentzia, sendotasun fisikoa edo agresibitatea dira, indarra, potentzia edo erresistentzia bezalako gaitasun motorretan oinarrituta. Hala ere, kirolak lankidetza eta talde-lana bezalako balioak ere transmititzen ditu eta autoestimua eta autogainditzea indartzen laguntzen du. 

Desberdintasun horiek guztiak gainditzeko, funtsezkoa da berdintasun-arloko lege-aginduak eraginkortasunez betetzea. Agindu horien bidez, honako hauek sustatu behar dituzte botere publikoek, besteak beste: emakumeen ahalduntzea, balioak aldatzea, emakumeek egiten duten kirola aitortzea, emakumeek eta gizonek kirol-jarduera jakin batzuetan parte hartzea eragozten edo zailtzen duten trabak gainditzea, erabakiak hartzeko esparruetan emakumeen presentzia handitzea, kirola garatzeko programa publiko guztietan genero-ikuspegia txertatzea, sexuagatiko kirol-jarduera diskriminatzaileak debekatzea eta, oro har, esparru horretan emakumeen eta gizonen arteko berdintasun erreala eta eraginkorra eragozten duten oztopoak kentzea. 

Artículo anteriorEraso homofoboen kontra
Artículo siguienteJon Larrea, Presidente S. D. Amorebieta “Tendremos un equipo competitivo”